Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície GT22

Plagát podujatia v  

PROPOZÍCIE na VII. ročník športového podujatia

gemersky_triatlon_logo_l1.jpg

 
ORGANIZÁTOR:  
  Športový klub BIKE & RUN TEAM Rimavská Sobota
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:  
  riaditeľ preteku: Maroš MRÁZ
  predseda výboru: Maroš MRÁZ
  hlavný rozhodca: Bohuš MIŠURÁK
  časomiera:  Maroš MRÁZ
  zostavenie tratí: Maroš MRÁZ
  vedúci detských disciplín: Naďa KRIŽOVÁ
MIESTO KONANIA:  
  Rekreačná oblasť Zelená voda (Kurinec) – Rimavská Sobota (chata Lesy SR)
TERMÍN:  
 

 jún 2022 ako challange

 

 

HLAVNÉ PRETEKY:  
  GEMERSKÝ TRIATLON (650 m plávanie + 22 km cyklistika + 7,5 km beh)
SPRIEVODNÉ SÚŤAŽE:  
  Štafetový TRIATLON (650 m plávanie + 22 km cyklistika + 7,5 km beh)
  Hobby  TRIATLON (300 m plávanie + 11 km cyklistika + 2,5 km beh)
  Hobby  DUATLON (11 km cyklistika + 2,5 km beh)
  Junior TRIATLON (300 m plávanie + 11 km cyklistika + 2,5 km beh)
  Midi, Mini, Micro DUATLON (cyklistika + beh)
VEKOVÉ KATEGÓRIE:  
  GEMERSKÝ TRIATLON 1.   muži 18 až 39 rokov M
  2.   muži 40 a viac rokov M40
  3.   ženy  Ž
  Štafetový TRIATLON 2 alebo 3 členné družstvá (aj zmiešané) bez kategórie  Š
  Junior TRIATLON 1.   chlapci 13 až 17 rokov J
    2.   dievčatá 13 až 17 rokov
  Hobby TRIATLON jednotlivci bez kategórií HT
  Hobby DUATLON jednotlivci bez kategórií HD
  Midi DUATLON deti 10 až 12 rokov MidiD
  Mini DUATLON deti 7 až 9 rokov  MiniD
  Micro DUATLON deti škôlkári MicroD
POPIS TRATÍ:    
  Mapy všetkých tratí nájdete aj na našej stránke v rubrike MAPKY TRATÍ
  GEMERSKÝ TRIATLON: Štart prvej disciplíny triatlonu  - plávania bude z móla vodnej nádrže Kurinec. Bude sa plávať jeden okruh vyznačený bójkami o celkovej dĺžke cca 650 m (zelená farba v mapke). Pretekári potom ako absolvujú túto časť sa musia po vlastných presunúť do DEPA v priestore cieľa (cca 100 m), kde sa budú vykonávať zmeny disciplín. Po plaveckej časti bude nasledovať cyklistická časť (ružová farba v mapke) vhodná pre horské alebo trekové bicykle, ktorá pozostáva zo štyroch okruhov (jeden okruh 5,5 km) v celkovej dĺžke približne 22 km. Okruh je menej náročný s  miernym prevýšením a vedie po asfaltových cestách v okolí areálu rekreačnej oblasti a po lesných cestách (cyklochodník C1) Kurineckého lesa. Po cyklistickej časti bude nasledovať beh (modrá farba v mapke) v areály rekreačnej oblasti a v Kurineckom lese pozostávajúci z troch okruhov (jeden okruh 2,5 km) v celkovej dĺžke 7,5 km. Cieľ triatlonu bude pred chatou Lesy SR.
  ŠTAFETA TRIATLON: Trať štafetového triatlonu je identická s Gemerským v plnom rozsahu (trasa aj vzdialenosť). Každý člen družstva absolvuje buď jednu alebo dve časti, podľa toho či má štafeta dvoch alebo troch členov,  a budú si odovzdávať pomyselný štafetový kolík (potľapnutie).
  HOBBY TRIATLON: Plavecká časť pre hobbíkov bude skrátená na približne 300 m (vyznačené v mapke oranžovou farbou). Trať cyklistickej aj bežeckej časti je identická s traťou Gemerského triatlonu len s  tým rozdielom že hobíci odbicyklujú len dva okruhy o celkovej dĺžke 11 km a odbehnú jeden okruh o celkovej dĺžke 2,5 km.
  JUNIOR TRIATLON: Táto disciplína je určená pre mladých juniorov a juniorky od 13 do 17 rokov. Tejto disciplíny sa v prípade záujmu môžu zúčastniť aj deti mladšie ako 13 rokov. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť pri prezentácii. Trať pre mladých triatlonových pretekárov je úplne identická s traťou Hobby triatlonu s tými istými vzdialenosťami.
  HOBBY DUATLON: Disciplína určená pre všetkých rekreačných aj nerekreačných športovcov ktorí si to radi skúsia na trati triatlonu, ale nemajú odvahu na plaveckú časť. Trať hobby duatlonu je identická s traťou hobby triatlonu, len bez plávania. Štartuje sa z priestoru cieľa súčasne so štartom triatlonu a začína sa bicyklom.
  MIDI, MINI, MICRO DUATLON: Táto disciplína ja výhradne určená pre našich najmenších priaznivcov a pozostáva z dvoch disciplín a to cyklistika a beh. Každý prihlásený drobec absolvuje obe disciplíny za sebou v poradí najskôr bicykel  a následne beh. Samozrejme že dĺžka jednotlivých úsekov bude priamoúmerná veku našim najmenším športovcom. Štart aj cieľ je pred chatou Lesy a.s.. V kategórii najmenších škôlkárov (Micro) sa bude bicyklovať (kto nemá bicykel pomôže aj odrážadlo) jeden okruh okolo chaty v celkovej dĺžke 280 m a to isté kolečko si aj odbehnú alebo odkráčajú (čo je ľahšie). V druhej vekovej kategórii (Mini) budú deti bicyklovať jeden väčší okruh okolo rodinných domov dlhý necelých 700 m a odbehnú jeden menší okruh okolo chaty dlhý 380 m. Deti v tretej kategórii (Midi) pretekajú na tej istej trati ako Mini, len bicyklujú 2 okruhy (1400 m). Odmenou pre všetky deti bude to že nikto nebude porazený a každý kto dorazí do cieľa neodíde s prázdnymi rukami. Rodičovská podpora a doprovod ako doping, ak bude potrebný, je samozrejme povolený všetkým malým športovcom.
CENY:    
  Pretekári umiestnení na prvých troch miestach vo všetkých kategóriách budú odmenený medailou. Víťazi jednotlivých kategórií ešte okrem toho získajú  aj vecnú cenu - pohár. Absolútny víťaz hlavných pretekov GT20 bez rozdielu kategórií získa putovný kryštálový pohár na ktorý bude vygravírované (vypieskované) jeho meno.
ŠTARTOVNÉ:    
  Gemerský TRIATLON 8 €  
  Štafetový TRIATLON 8 € (2 alebo 3 členné družstvo)  
  Hobby  TRIATLON 4 €  
  Junior TRIATLON 2 €  
  Hobby DUATLON 3 €  
  Midi, Mini a Micro  DUATLON 0 €  
  Štartovné sa bude platiť v hotovosti pri prezentácii. V cene štartovného bude zahrnutý malý prezentačný balíček a občerstvenie po pretekoch v podobe guláša. Počas pretekov bude občerstvovacia stanica (minerálna voda) v priestore cieľa pre všetkých štartujúcich. Pri cylistickej časti je občerstvenie vecou každého jednotlivca.
PRIHLÁŠKY:    
  Prihlásiť sa na preteky nie je vôbec zložité, stačí vyplniť a odoslať online formulár, ktorý môžete nájsť na našej stránke. Taktiež bude možné prihlásiť sa v deň konania pretekov, najneskôr však pol hodinu pred štartom. Z kapacitných dôvodov je počet štartujúcich obmedzený na 100 vo všetkých kategóriách plus 10 štafiet. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na detské disciplíny MINIDUATLONU.
PREZENTÁCIA:    
  Prezentácia všetkých účastníkov sa bude konať v deň pretekov v dobe od 08:00 do 10:30 hod. Osoby mladšie ako 18 rokov sa pri prezentácii preukážu písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý taktiež môžete nájsť na našej stránke a stačí si ho stiahnuť, vyplniť a priniesť.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:    
 

1. Všetky trasy budú vyznačené na mapkách v priestore prezentácie a  pred samotnými pretekmi bude účastníkom umožnená prehliadka trate. Cyklistický aj bežecký okruh budú označené farebnými fávorkami a šípkami na ceste.

 

2. Každý pretekár je povinný odovzdať svoj funkčný bicykel a ostatné veci potrebné k preteku do DEPA najneskôr do 11:15 h, kedy bude DEPO uzavreté.

 

3. Cyklistická prilba je povinnou výbavou každého pretekára.

 

4. Pri cyklistickej časti pretekár môže opustiť depo len so zapnutou prilbou a nasadnúť na bicykel môže len na určenom mieste až po opustení priestor depa. V opačnom prípade bude zastavený a upozornený usporiadateľom. Taktiež pri návrate pretekár zosadne z bicykla na určenom mieste ešte pred vchodom do depa a odtlačí ho na svoje miesto.

 

5. Všetci pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky pri pohybe po hlavných komunikáciách (bicyklovať po pravej strane, behať po ľavej), nakoľko doprava po týchto cestách, aj keď nie sú príliš frekventované, nebude úplne vylúčená.

 

6. Zdravotná služba bude zabezpečená zdravotníkom na vyhradenom mieste v priestore cieľa.

 

7. V prípade nepriaznivého počasia (búrka, chlad, ...) si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu trás alebo na zrušenie niektorej z disciplín. O zmenách budú účastníci podujatia včas informovaní.

 

8. Všetci pretekári ktorí sa zúčastnia tohto podujatia štartujú na vlastnú zodpovednosť, poznajú svoj zdravotný stav a sú si vedomí prípadných následkov.

 

9. Všetci pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať ako jednotlivci na tomto podujatí len s písomným súhlasom ich zákonného zástupcu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:    
  08:00 hod začiatok prezentácie  
  10:00 hod otvorenie DEPA  
  10:15 hod koniec prezentácie Micro, Mini, Midi  
  10:20 hod výklad tratí v priestore cieľa  
  10:30 hod štart Micro, Mini, Midi DUATLON  
  11:00 hod koniec prezentácie  
  11:15 hod uzavretie DEPA  
  11:45 hod štart GEMERSKÝ, Štafetový, Hobby a Junior TRIATLON, Hobby DUATLON
  14:00 hod predpokladané vyhodnotenie, podľa situácie  
       
V prípade akýchkoľvek nejasností obráťte sa na nás formou E-mailu alebo telefonicky.
  E-mail: marosmraz@hotmail.sk    
  Mobil: 0903 370 108    
    Za organizačný výbor:  Maroš MRÁZ (predseda klubu)  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             

situacny-plan.png